Breaking News
Home / İLÇELER / SAVUR

SAVUR

SAVUR

SAVUR

  TARİHİ ve COĞRAFİ YAPISI: İlçemizin tarihi çok eski olup, Etiler’e kadar uzanmaktadır. Daha sonra Roma İmparatorluğu ve Bizanslıların hâkimiyetine geçmiştir. Sasaniler ve Melikşah’tan sonra XII. Yy.da 300 yıl hükümdarlık süren Artukoğulları Savura hâkim olmuştur. Artukoğulları’ndan sonra Karakoyunl u’lar ve Akkoyunlu’lar bölgede hâkimiyet kurmuşlardır. Savur, Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlı …

Read More »