Breaking News
Home / İLÇELER / MAZIDAĞI

MAZIDAĞI

MAZIDAĞI

Coğrafya

Mazıdağı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle Bölümünde Mardin ilinin 47 Km kuzeybatısında ,1030-1090 metre yükseklikte ve adını aldığı dairesel dağlar serisinin orta yerindeki düzlükte kurulmuştur. Daha önceleri sırasıyla Savur ve Derik ilçelerine bağlı bir bucak iken 9 Haziran 1937 tarihinde ilçe olmuştur. İlçe yüzölçümü 869 km2‘dir.

Şamrah eski adıyla bilinen Mazıdağı ilçesi, geçmişte Diyarbakır-Şam güzergahında canlı bir merkez oldu hep. Mazıdağı ilçesi, 9 Haziran 1937’de kurulmuştur. Şamrah, bu tarihe değin Derik ilçesine bağlı bir bucak merkezi idi. İlçenin tarihi Sümerlere kadar gerilere gitmektedir. 150 metrelik bir tepenin üstünde bulunan Dermetinan Kalesi, Sultan Şeyhmus, Pir Hattap türbeleri ilçenin önemli ziyaret yerleridir.

Taş Devrinden günümüze kadar gelebilen Zambırhan ve Avrihan mağaraları bulunmaktadır. Kervanların bu mağaraları daha sonraları konaklama amacıyla kullandıkları anlaşılmıştır. İlçenin batısında Şamrah Kalesi namıyla anılan kalenin yanı sıra Gümüşyuva Köyünde Bizanslılar tarafından bulunup işletilen gümüş madeni ve bu madenin muhafazası için yapılan kale ve müstahkem yerler, aynı yerde bulunan kilise kalıntıları, tarihi bir nitelik taşımaktadır.

2000 yılı Genel Nüfus Sayımına göre ilçenin nüfusu 13.452’dir. İlçeye bağlı kasaba belediyeleri ve köylerin nüfusu 16.202’dir. Mevcut nüfusun %45’i şehir merkezinde geriye kalan %55’i ise kırsal kesimde yaşamaktadır. Merkez ilçe dışında ilçeye bağlı belde belediyesi bulunmamaktadır. Kurak mevsim şartlarının hüküm sürdüğü Mazıdağı’nda Karaçay hayati bir önem taşımaktadır. Fosfat tesisleri yörenin can damarlarından biridir.

Eskiden beri el sanatlarının önemli bir ekonomik değer olduğu ilçede, bu faaliyetlerin yeniden canlandırılması amacı ile çalışmalar devam etmektedir. Tütüncülük, arıcılık, bağcılık, kümes hayvancılığı ilçenin başlıca geçim kaynaklarıdır mardin mazıdağı ilçesi sizan mezrasında sasanilere ait olduğu tahmin edilen bira kilise ve yerleşim yeri tespip edilmiştir.şamrah eski adı ile biline mazıdağı gerçekte adını kral şmrah tan alır.Kral Şamrah a ait olduğu düşünülen tepe mazıdağı nın 2 km güneydoğusuna düşmektedir.Kral Şamrah ın mekanı olarak bilinir.

Nüfus

Yıl Toplam Şehir Kır
1965 18.822 2.435 16.387
1970 20.456 3.058 17.398
1975 23.179 4.842 18.337
1980 26.900 7.938 18.962
1985 29.023 8.289 20.734
1990 30.276 9.526 20.750
2000 27.434 11.194 16.240
2007 31.135 10.297 20.838
2008 33.576 10.410 23.166
2009 32.398 10.189 22.209
2010 33.184 10.436 22.748
2011 32.938 10.681 22.257
2012 32.828 11.146 21.682
2013 33.083 33.083 veri yok
2014 33.070 33.070 veri yok
2015 33.930 33.930 Veri yok

İlçe bağlısı olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 49 köy, 14 mezra ve 4 mahalleden oluşmaktadır.

Ekonomi

İlçe insanları genel olarak tarım ve hayvancılıkla geçimlerini sağlamaktadır. İlçe merkezinin 17 Km kuzeybatısındaki fosfat yataklarının 1976 yılından sonra işletilmeye başlanması ile önemli bir istihdam alanı potansiyeline kavuşmuştur. Fakat 1993 yılında kapatılan ve en son sümer hoding e devredilen işletme şuanda atıl durumdadır.

Ulaşım

İlçe, ulaşım koşulları bakımından uygun bir konuma sahiptir; Derik ilçesine 24 km ,Mardin iline50 km ve Diyarbakır iline ise 72 km’lik asfalt yollarla bağlanmıştır. İlçeyi köylerine bağlayan yollar mevcuttur ve KÖY-DES programı kapsamında kötü olan yolların standardını yükseltme çalışmalarına son yıllarda hız verilmiş bulunmaktadır.

Diğer Bazı Bilgiler

 • İlçe merkezi nüfusu (2007): 10.297
 • Köyler nüfusu(2007): 20.838
 • Toplam ilçe nüfusu(2007): 31.135
 • Köy sayısı: 49
 • Mezra sayısı: 20
 • Yolu olan köy sayısı: 49
 • Elektriği olan köy sayısı: 49
 • Suyu yeterli olan köy sayısı: 34
 • Suyu yetersiz olan köy sayısı: 15
 • Suyu olmayan köy sayısı: –
 • Dernek sayısı:9
 • Kooperatif saysı:5

Nüfus bilgileri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden (ADNKS) alınmıştır.

Ayrıca bakınız

 • Mardin ilindeki yerleşim yerleri listesi

Kaynakça

 1. http://www.mazidagi.gov.tr/
 2. http://mazidagibelediyesi.gov.tr/tr/news/cid_10/E%C5%9F-Ba%C5%9Fkanlar.html
 3. https://tr.wikipedia.org/wiki/Maz%C4%B1da%C4%9F%C4%B1#cite_ref-2

About Marbilsen

Check Also

ARTUKLU

Fırat ve Dicle nehirleri arasında Mezopotamya bölgesinde,  tarih boyunca pek çok medeniyet yerleşmiştir. Bir dağın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir